ZAAKVOERDERS (sinds 2001)

Lieven De Neve

architect, St-Lucas Gent, 1984
aanvullende opleiding tot gerechtsdeskundige rechtbank Dendermonde

Peter De Kegel

architect-ingenieur, RU Gent, 1996
aanvullende opleiding vco nico B

MEDEWERKERS

Lotte De Neve

architecte, St-Lucas Gent, 2016
medewerker sinds 2018

Kristof Van Lembergen

architect-assistent, Simon Stevin Brugge
aanvullende opleiding vco nico B
medewerker sinds 2001

Basic Architects wil vooral actief met architectuur, interieur en omgeving omgaan. We proberen dit te verwezenlijken door architectuur als een onderwerp van discussie te zien, waarin een duidelijke visie, wars van tendenzen en modes, centraal staat. Voor ons mag de architect zich niet louter beperken tot het invullen van een opgegeven programma.

De bijna onbegrensde technische mogelijkheden, bouwheren met steeds hogere eisen en de stijgende complexiteit bij de opdrachten hebben tot gevolg dat de ‘individuele architect’ onmogelijk nog alleen kan functioneren. Een samenwerking onder architecten en studiebureaus biedt mogelijkheden tot specialisatie en diversiteit. Het is van belang dat de architect tegelijk op de hoogte blijft van nieuwe materialen en hun toepassingen en toch nog voldoende tijd kan overhouden voor het zoeken naar architecturale oplossingen.

We werken met een kleinere kern, omringd door een aantal vaste en tijdelijk wisselende medewerkers. Deze werkwijze zorgt voor een continuïteit in concept en voorkomt anderzijds dat te gemakkelijk in herhaling wordt vervallen.

We zoeken opdrachten waarin de inbreng van zowel gebruikers en architecten als de invloed van de omgeving belangrijk en subtiel verweven zijn, waarin niet een ‘stijl’ maar een open visie het uitgangspunt is voor elke opdracht. De architect is niet meer enkel de ‘vakman’. ┬áZijn actieradius dient veel ruimer te zijn en niet enkel beperkt tot een gekende functionaliteit.

De informatisering en mondialisering hebben andere levenspatronen geschapen die ook dwingen tot aanpassingen in de architectuur. Veel van deze levenspatronen zijn zo dominant en snel veranderend dat van de architect veel wordt gevraagd om telkens weer in te passen in zijn visie.

Daarbij is het belangrijk dat bijna alles in vraag kan worden gesteld en het ‘zoeken naar’ even bepalend is als de uiteindelijke uitwerking. De impact van een gebouw mag en kan niet beperkt blijven tot zijn eigen ‘bouwperceel’.